meno
prehliadka
vecer
exkurzia
rakusko
slovensko
Kierulf Bjorn
prehliadka Bratislavy / Stadtbesichtigung - 12.10.2011
spoločenský večer / Gesellschaftsabend -13.10.2011
Slovensko / SK
Ruzicka, Jan
prehliadka Bratislavy / Stadtbesichtigung - 12.10.2011
spoločenský večer / Gesellschaftsabend -13.10.2011
Rakúsko / AT
Pavel Kopecký
spoločenský večer / Gesellschaftsabend -13.10.2011
Gernot Vallentin
spoločenský večer / Gesellschaftsabend -13.10.2011
Slovensko / SK
Jan Praisler
prehliadka Bratislavy / Stadtbesichtigung - 12.10.2011
spoločenský večer / Gesellschaftsabend -13.10.2011
Slovensko / SK
Halfpaap, Harald
prehliadka Bratislavy / Stadtbesichtigung - 12.10.2011
spoločenský večer / Gesellschaftsabend -13.10.2011
werner hackermüller
prehliadka Bratislavy / Stadtbesichtigung - 12.10.2011
spoločenský večer / Gesellschaftsabend -13.10.2011
Kabele, Karel
spoločenský večer / Gesellschaftsabend -13.10.2011
Dip.-lIng., Architekt Gernot Vallentin
Nagy Eugen
spoločenský večer / Gesellschaftsabend -13.10.2011
Rakúsko / AT
Mikurcik Juraj
spoločenský večer / Gesellschaftsabend -13.10.2011
Rakúsko / AT
Ladislav Jůna
spoločenský večer / Gesellschaftsabend -13.10.2011
Hec, Ondřej
spoločenský večer / Gesellschaftsabend -13.10.2011
Paleček Stanislav
spoločenský večer / Gesellschaftsabend -13.10.2011
Martin Konečný
prehliadka Bratislavy / Stadtbesichtigung - 12.10.2011
spoločenský večer / Gesellschaftsabend -13.10.2011
Slovensko / SK
Neuwirt Jan (Ing)
spoločenský večer / Gesellschaftsabend -13.10.2011
Rakúsko / AT
Neuwirt Jan (Ing)
prehliadka Bratislavy / Stadtbesichtigung - 12.10.2011
spoločenský večer / Gesellschaftsabend -13.10.2011
Rakúsko / AT, cena 40 euro/osoba
Martin Vonka
prehliadka Bratislavy / Stadtrundfahrt - 12.10.2011
spoločenský večer / Gesellschaftsabend -13.10.2011
Aleš Brotánek
prehliadka Bratislavy / Stadtrundfahrt - 12.10.2011
exkurzia - Rakúsko / Passivhaus-Exkursion AT - 15.10.2011, cena 40 euro/osoba
exkurzia – Slovensko / Passivhaus-Exkursionen SK - 15.10.2011, cena 30 euro/osoba
Kubíček Rostislav (Ing.)
účasť na spoločenskom večeri / Gesellschaftsabend -13.10.2011
účasť na exkurzii - Rakúsko / Passivhaus-Exkursion AT - 15.10.2011, cena 40 euro/osoba

[form form-1]
 

 

7. Medzinárodná konferencia PASÍVNE DOMY 2011 prinesie nielen najnovšie informácie, ale aj spôsob, ako prostredníctvom pasívnych domov splniť požiadavku Európskej smernice 2010/31/EÚ, aby sa od 31.12. 2020 stavali všetky nové budovy s takmer nulovou spotrebou energie. Súčasne s konferenciou sa uskutoční veľtrh materiálov, výrobkov a služieb pre pasívne domy, kde sa účastníci a široká verejnosť budú môcť zoznámiť s ponukou produktov v tejto oblasti.

Architektonické, urbanistické a konštrukčné riešenia

Rekonštrukcie podľa konceptu pasívneho domu

Fotovoltické systémy a technika

Systémy vykurovania, prípravy ohriatej pitnej vody

Vzdelávanie a kontrola kvality

ODBORNÝ VÝBOR:

Ing. Jan Bárta

Ing. Josef Chybík, CSc

Ing. arch. Robert Špaček, CSc

Ing. arch. Henrich Pifko, PhD

Mgr. art. Bjorn Kierulf

Ing. Martin Růžička

prof. Ing. Jan Tywoniak CSc.

Ing. arch. Josef Smola

Ing arch. Lorant Krajcsovics

Organizatori

Zastita

Medialna spolupraca

Financne podporiliO r g a n i z a t o r i


Z a s t i t a


M e d i a l n a
s p o l u p r a c a


F i n a n c n e
p o d p o r i l i