7. Medzinárodná konferencia PASÍVNE DOMY 2011 prinesie nielen najnovšie informácie, ale aj spôsob, ako prostredníctvom pasívnych domov splniť požiadavku Európskej smernice 2010/31/EÚ, aby sa od 31.12. 2020 stavali všetky nové budovy s takmer nulovou spotrebou energie. Súčasne s konferenciou sa uskutoční veľtrh materiálov, výrobkov a služieb pre pasívne domy, kde sa účastníci a široká verejnosť budú môcť zoznámiť s ponukou produktov v tejto oblasti.

Odborný výbor:

Ing. Jan Bárta
Ing. Josef Chybík, CSc
Ing. arch. Robert Špaček, CSc
Ing. arch. Henrich Pifko, PhD
Mgr. art. Bjorn Kierulf
Ing. Martin Růžička
prof. Ing. Jan Tywoniak CSc.
Ing. arch. Josef Smola
Ing arch. Lorant Krajcsovics

Architektonické, urbanistické a konštrukčné riešenia

Rekonštrukcie podľa konceptu pasívneho domu

Fotovoltické systémy a technika

Systémy vykurovania, prípravy ohriatej pitnej vody

Vzdelávanie a kontrola kvality

Hlavným cieľom tohtoročnej konferencie je predstavenie stratégie ako dospieť ku koncepcii nulových budov a výmena poznatkov i skúseností. Medzi prezentujúcimi bude okrem iných aj zástupca mesta Hannover, ktoré úspešne realizuje energeticky nulové sídlisko.
Cieľovou skupinou sú architekti, projektanti, ako aj zástupcovia štátnej a verejnej správy a odborníci pôsobiaci v oblasti stavebníctva. Sprievodným podujatím konferencie bude stavebná výstava otvorená pre laickú verejnosť.
Názory ako realizovať takéto budovy sa rôznia, no konkrétne riešenia budú predstavované počas medzinárodnej konferencie PASÍVNE DOMY 2011, najväčším odborným fórom na Slovensku a v Čechách. Počas dvoch dní tu vystúpi vyše dvadsať odborníkov s témami:
• Využitie slnečnej energie pri formovaní zástavby nulovými domami
Na strechách sa čoraz častejšie objavujú slnečné kolektory, či fotovoltické články. Súčasne narastá využitie slnečnej energie cez okná. To všetko sa odzrkadľuje pri formovaní architektúry.
• Kvalita obytného prostredia
Výmena vzduchu a vlhkosť sú dve previazané veličiny, ktoré spolu významne súvisia a ovplyvňujú náš pocit pohody. Pojem netesnosť a stavebné poruchy sú fenomény, ktoré sa v modernej nizkoenergetickej architektúre nesmú objavovať.
• Architektonické riešenia a príklady
Príklady riešení sú predstavením nových konceptov dispozície, ale aj inšpiráciou, ako navrhovať nielen rodinné domy ale aj školy, škôlky a administratívne budovy a skúsenosti z ich projekcie a výstavby sú neoceniteľným prínosom.
• Detaily riešení
O kvalite realizácie diela rozhoduje riešenie detailov, ktoré musia spĺňať nielen estetické, ale hlavne funkčné požiadavky.
• Rekonštrukcie
Rekonštrukcie sú veľkou výzvou pre existujúci stavebný fond. Novopostavené budovy tvoria len 1% stavebného fondu a tak môžeme predpokladať, že budovy existujú v priemere 100 rokov. Ak chceme radikálne znížiť spotrebu, musíme našu pozornosť venovať hlavne týmto budovám
Súčasne s konferenciou sa uskutoční výstava materiálov, výrobkov a služieb pre pasívne domy, kde sa účastníci a široká verejnosť budú môcť zoznámiť s ponukou produktov v tejto oblasti. Vstup na sprievodnú výstavu je bezplatná, takže ak hľadáte dodávateľa pre váš dom, určite je nevynechajte.
Konferencia PD2011

Dokumenty na stiahnutie: (PDF)_A4 - informácie o konferencii | (PDF)_A4 - planik a zoznam vystavovateľov | (PDF)_A4 - program konferencie

7. Medzinárodná konferencia PASÍVNE DOMY 2011 prinesie nielen najnovšie informácie, ale aj spôsob, ako prostredníctvom pasívnych domov splniť požiadavku Európskej smernice 2010/31/EÚ, aby sa od 31.12. 2020 stavali všetky nové budovy s takmer nulovou spotrebou energie. Súčasne s konferenciou sa uskutoční veľtrh materiálov, výrobkov a služieb pre pasívne domy, kde sa účastníci a široká verejnosť budú môcť zoznámiť s ponukou produktov v tejto oblasti.