Prvý deň 13. október 2011
Čas Prednášajúci Téma Blok
7:30 Registrácia
9:00 Lorant Krajcsovics iEPD Otvorenie Zahájenie konferencie
Ondřej Šrámek Šance pro budovy Veľká modernizácia českého (európskeho) stavebníctva Ekologický urbanizmus,
pasívne a nulové domy
9:30 Harald Halfpaap proKlima
Der enercity-Fonds
Skúsenosti z Hannoveru: od prvej pasívnej zástavby k zástavbe s nulovou emisiou CO2 – zero:e
10:30 Jan Tywoniak FSv ČVUT v Prahe Pasívne a nulové budovy – možnosti a kritériá
11:00 prestávka
11:30 Klára Macháčová Fa STU Slnečný obal a solárny urbanizmus
12:00 Werner Friedl Architekturbüro Friedl Navrhovanie pasívnych domov v praxi Kvalita vnútorného prostredia a testy vzduchovej priepustnosti
12:30 Stanislav Paleček Asociace Blower Door CZ Skúsenosti a techniky dosiahnutia vzduchotesného plášťa budov v ČR
13:00 obed
14:00 Bjorn Kierulf Createrra s.r.o. Typové pasívne domy Ecocube Realizácie
Igor Kuzma For dom, s.r.o.
14:30 Jan Praisler AB Atelier Energeticky pasívne bytové vily Pod Altánem v Prahe – Strašnicích, optimalizácia
15:00 Werner Hackermüller Architekt Werner Hackermüller Passivhaus quo vadis – „Kam kráčaš pasívny dom?“
15:30 prestávka
16:00 Rostislav Kubíček Vize Ateliér, s.r.o. Prvá nulová drevostavba rodinného domu s krytým bazénom z plne ekologických materiálov – na Vysočině Realizácie
16:30 Jan Neuwirt INTOZA, s.r.o. Administratívna budova a školiace stredisko v energeticky pasívnom štandarde
17:00 Kierulf Klimek Krby v pasívnom dome Diskusia
Tywoniak Halfpaap Nulové domy
Šimkovic Paleček Blower door testy
20:00 Sorea REGIA Spoločenský večer
Druhý deň 14. október 2011
Čas Prednášajúci Téma Blok
8:30 Jan Růžička FSv ČVUT v Prahe Požiarne a environmentálne vlastnosti obvodových konštrukcií pre pasívne domy na báze prírodných materiálov
Meranie a numerická analýza tepelného správanie obvodových slamených stien s vnútornou hlinenou omietkou
Realizácie
Pavel Kopecký
9:00 Aleš Brotánek ABatelier Vývoj použitia slamených balov v konštrukciách pre pasívne domy v ČR od roku 1996
9:30 Juraj Mikurčík Architype Skúsenosti so stavbou pasívnych škol vo Veľkej Británii
10:00 prestávka
10:30 Gernot Vallentin Architektur Werkstatt Vallentin Efektívne konštrukcie pre low-budget pasívne domy
11:30 Ondřej Hec Dekprojekt s.r.o. Založenie rodinného domu v energeticky pasívnom štandarde Detaily riešení
12:00 Franz Freundorfer Passivhauskreis Rosenheim Okná pre pasívne domy
12:30 Gernot Vallentin Občianske stavby Diskusia
Franz Freundorfer Okná pre pasívne domy
Aleš Brotánek Skúsenosti z praxe
13:00 obed
14:00 Marcel Lauko Energetické centrum Bratislava Predstavenie projektu Projekt NEST
Juraj Hazucha Centrum pasivního domu Praktické aspekty renovácií domov
Edeltraud Haselsteiner Freelance Architectural Research Potenciál a bariéry pre vysokokvalitné renovácie
15:00 Robert Schild Saint-Gobain Isover Austria GmbH Rekonštrukcia jedného bytu v bytovom dome do pasívneho štandardu Rekonštrukcie
15:20 Zdeněk Kaňa HLC Hodonín Rekonštrukcia základnej školy na bytový dom v energeticky pasívnom štandarde- BD Dubňany
15:40 prestávka
16:00 Martin Konečný Kalksandstein CZ s.r.o. Aké pasívne domy sa stavajú v ČR ? Energetické optimalizácie
16:20 Jiří Novák FSv ČVUT Meranie vzduchotesnosti bytových domov –pomocou metodiky TNI 73 0330
16:40 Eugen Nagy Autorizovaný architekt SKA Energetická optimalizácia novostavby administratívneho centra EcoPoint v Košiciach s použitím prvkov pasívneho domu
17:00 Jan Bárta CPD – Centrum pasivního domu Vyhodnotenie a
záver konferencie
Lorant Krajcsovics iEPD – Inštitút pre energeticky pasívne domy
Posterové prezentácie
Téma
Jiří Čech Knihovňa tepelných mostov
Vanda Holeščáková Má pasívny dom svoje miesto na Slovensku?
Ladislav Jůna Experimentálne meranie spotreby elektrickej energie bytovou jednotkou
Dušan Katunský Architektonický, konštrukčný a technický návrh obnovy budovy základnej školy podľa požiadaviek pre pasívne budovy
Ján Klimek Krb v systéme vykurovania, vetrania a ohrevu TÚV pasívneho domu.
Petra Pochmanová Výpočtové modely hodnotenia pasívnych domov v podmienkach ČR
Roman Šubrt Nestacionárne vedenie tepla hmoždinkami ETICS
Martin Šulc Z nízkoenergetického riešenia na pasívny štandard
Martin Vonka Český systém certifikácie budov SBToolCZ
Vladimír Balent Databáza certifikovaných detailov pre pasívne domy

 

Werner Hackermüller Architekt Werner Hackermüller Passivhaus quo vadis – „Kam kráčas pasívny dom?“

* Zmena programu vyhradená