Informácie pre prezentujúcich formou posteru

Pre hlavného autora platí znížené vstupné 75 € zobrazené na stránke registrácia.

Poprosíme Vás k danému dátumu vyplniť a odoslať zodpovedajúcu časť. Ďakujeme.


Do 30.09.2011 – doručenie digitalnej verzie posteru

Formát posteru: 2ks 700×1000 mm, 150 dpi, vo formate ( PDF). Veľkosť max. 15MB/ súbor.
Popis: Popis posterovej prezentácie. Maximálne 500 znakov vrátane medzier.

Treba vyplnit vsetky policka.

_


Popis (txt,doc,pdf):
Poster A (zip,pdf,):
Poster B (zip,pdf,):
captcha >

V prípade väčších súborov alebo problému s formulárom použiťe:
www.uschovna.cz – EN
www.uschovna.cz – SK,CZ

Prezentácia: Dokumenty budú prezentované na hlavnom dataprojektore vo vyhradenom čase, kedy bude nahlas prečítaný vami dodaný sprievodný text.
Odporúčame zachovať grafiku medzi odovzdanými súbormi a finálnou tlačenou formou, ktorú prinesiete na konferenciu.
Sprievodný text bude v tlačenej forme prezentovaný spolu s tlačenými postermi vo vyhradenom priestore.

 


Do 31.08.2011 - registrácia a doručenie príspevku do zborníka,

D2011_zbornik_predlohaStiahnite si predlohu zborníka a použite ju pre písanie (formátovanie) svojho príspevku.
Poprosíme vás nemeniť formát stiahnutého súboru. Viac sa docítaťe v pokynoch k formátu príspevku

Príspevky zaslané po 31.08.2011 nebudú do zborníka zaradené.

_
captcha >

 

V prípade otázok nás kontaktujte na adrese:

 


Formát príspevku do zborníka PASÍVNE DOMY 2011

Pre príspevok do zborníku konferencie PASÍVNE DOMY 2011, prosím dodržte tieto pokyny:

  • Formát papiera: A4
  • Okraje hore: 2,4 cm
  • Okraje dole: 2,0 cm
  • Okraje vonkajšie: 2,0 cm
  • Okraje vnútorné: 3,0 cm
  • Font: Arial, Helvetica
  • Veľkosť písma (normálny text): 12 bodov
  • Riadkovanie:1,2
  • Dĺžka vrátane obrázkov (bez cudzojazyčnej anotácie): 2-4 strány
  • Dĺžka anotácie v nemeckom jazyku: 1 strana

 

Použiť môžete pripravený formát vrátane štýlu v dokumente PD2011_zbornik_predloha. Dlhšie príspevky v požadovanom formáte nebudú do zborníka zaradené. Zborník bude vydaný v tlačenej (čiernobielo, formát A5) aj elektronickej podobe (farebne, PDF).

Autor príspevku prevádza právo na uvedenie príspevku v zborníku (publikáciePASÍVNE DOMY 2011“) v tlačenej aj elektronickej podobe (PDF) a na zverejnenie na internete na stránkach Inštitútu pre energeticky pasívne domy a Centrum pasivního domu. Autorské diela tretích osôb k príspevku aj jeho častiam vrátane grafov a fotografií môžu byť zverejnené iba v súlade so zákonom č. 618/2003 Z.z., autorský zákon. Prípadný súhlas tretích osôb je povinný zaistiť autor príspevku.


Registrácia

Registrácia prednášajúcich aj účastníkov bude prebiehať súčasne, vo štvrtok 13.10. od 7:30. Dostavte se prosím, k registrácii čo najskôr. Pri registrácii obdržíte materiály pre účastníkov a menovku s Vašim menom, ktorú majte počas celej konferencie na viditeľnom mieste. Bez menovky nie je možný prístup do konferenčnej sály ani k občerstveniu.