Cieľ databázy:
– prezentovať projekty v pasívnom štandarde a objekty s mernou potrebou tepla na vykurovanie do 30kWh/m2a
( hodnota 30kWh/m2a – berie do úvahy prípady kedy realizácia bola sťažená polohou, orientáciou, tvarom parcely, tienením )
- prepojiť a prezentovať projektantov a firmy, ktoré stoja za týmito úspešnými projektami
- sprístupniť verejnosti, budúcim investorom a slovenskému trhu úspešné projekty a inšpiratívne riešenia
- databáza bude slúžiť ako podklad a pre komunikáciu s organizáciami, štátnymi orgánmi a objekty ktoré dosiahli hodnotu 15kWh/m2a budú automaticky zapísané do databázy www.passivhausprojekte.de

Tato stránka je prístupná len po zdaní http://2011.iepd.sk/databaza/ do prehliadača.
Finálna databáza bude súčasťou nového vzhľadu stránky www.iepd.sk

V pripade problemu s formularom alebo dalsich otazok nas kontaktujte: , 00421 2 64286649


_
Každý objekt pre vloženie musí obsahovať:
-------------------------------------------------------------------------
1.Základné informácie

Názov objektu>
- pod týmto názvom bude vystupovať v databáze pr.:"Vila Lotor, Srdiečko"

Adresa objektu>
- mesto
- ulica - nebude zverejnená. Na základe adresy bude umiestnený bod na mapke slovenska.

Obyvateľ / Investor (vloženie údajov je dobrovolné, musí povoliť investor)>
- stupeň ochrany údajov o investorovi
- priezvisko, meno, titul
- mailový kontakt
- mobilný telefón
- v prípade ze sa rozhodne obyvateľ objektu vložiť svoje údaje získa od iEPD čestné členstvo (nerovná sa riadnemu členstvu, ale poskytuje určité benefity - budú zverejnené na www.iepd.sk)

Hlavný projektant>
názov firmy
mailový kontakt
kontaktná osoba - priezvisko, meno, titul
mobilný telefón

Ostatní projektanti>
názov firmy
mailový kontakt
kontaktná osoba - priezvisko, meno, titul
mobilný telefón

názov firmy
mailový kontakt
kontaktná osoba - priezvisko, meno, titul
mobilný telefón

názov firmy
mailový kontakt
kontaktná osoba - priezvisko, meno, titul
mobilný telefón

názov firmy
mailový kontakt
kontaktná osoba - priezvisko, meno, titul
mobilný telefón

názov firmy
mailový kontakt
kontaktná osoba - priezvisko, meno, titul
mobilný telefón

Realizačná firma>
názov firmy
mailový kontakt
kontaktná osoba - priezvisko, meno, titul

Subdodávatelia>
- hrubá stavba
firma
mailový kontakt
kontaktná osoba - priezvisko, meno, titul

- vzduchotesnosť
firma
mailový kontakt
kontaktná osoba - priezvisko, meno, titul

- okná
firma
mailový kontakt
kontaktná osoba - priezvisko, meno, titul

- kúrenie
firma
mailový kontakt
kontaktná osoba - priezvisko, meno, titul

- tep. izolácie
firma
mailový kontakt
kontaktná osoba - priezvisko, meno, titul

- horeuvedené kontakty slúžia pre priradenie log a názvov firiem spomedzi členov k objektom (databáza zároveň slúži ako prezentácia členov na ktorých objektoch spolupracovali)
- slúžia i k overeniu v prípade potreby (pripravované projekty)
- dáva prehľad firiem klientom budúcim investorom o firmách a projektantoch podieľajúcich sa na výstavbe

-------------------------------------------------------------------------
2. Grafická časť

Foto dokumentácia>
odporúčame viacej súborov vložiť do archívu ZIP (PDF,JPG minimálne 1200x800)
(minimálne 6ks dokumentačné)
max 15MB subor
(zaujímavé momenty z výstavby pre členov iEPD)
max 15MB subor

Grafická dokumentácia>
pôdorysy všetkých podlaží a 1 charakteristický rez
- je možné odovzdať i DWG súbor a mi exportujeme potrebné údaje pre databázu

odporúčame viacej súborov vložiť do archívu ZIP (PDF,JPG minimálne 1200x800)
max 15MB súbor
v prípade, že ste presiahli 15MB
max 15MB súbor

-------------------------------------------------------------------------
3. Textová časť

Výstižný opis objektu>
max 500 znakov

Pre uľahčenie môžete vložiť textový dokument alebo sprievodnú správu. Výstižný opis potom uverejníme na základe týchto zdrojov.
max 15MB súbor

-------------------------------------------------------------------------
4. Výpočtová časť

PHPP>
Pre uľahčenie vkladania hodnôt prosíme o vloženie výpočtového PHPP súboru.
max 15MB súbor

-------------------------------------------------------------------------
5. Spotrebu - pre vyplnenie tejto časti na vás veľmi apelujeme

- v prípade, že objekt už má známe hodnoty za viacej období vás prosíme o vyplnenie týchto období
- v prípade ze objekt je v projektovej fáze alebo sa jedna o novostavbu tieto hodnoty môže doplniť užívateľ až budú známe (stačí prísť na tento formulár napísať názov objektu a vložiť hodnoty).

Celková spotreba primárnej energie:
obdobie 1 (príklad: 1.2010-12.2011)
(kWh)
obdobie 2
(kWh)
obdobie 3
(kWh)
obdobie 4
(kWh)

Spotreba energie na vykurovanie a prípravu ohriatej pitnej vody:
(ak viete vyčísliť tieto údaje)
obdobie 1 (príklad: 1.2010-12.2011)
(kWh)
obdobie 2
(kWh)
obdobie 3
(kWh)
obdobie 4
(kWh)

Energia získaná z obnoviteľných zdrojov:
(ak viete vyčísliť tieto údaje)
obdobie 1 (príklad: 1.2010-12.2011)
(kWh)
obdobie 2
(kWh)
obdobie 3
(kWh)
obdobie 4
(kWh)

Pre uľahčenie vkladania môžete hodnoty v bode 5. vložiť ako textový dokument.
max 15MB súbor

-------------------------------------------------------------------------

Formulár vyplnil:
Priezvisko, Meno, Titul
E-mail
Mobil

Vložte kód z obrázku > captcha
sem >

Súhlasím so zverejnením vložených údajov v databáze iEPD na stránkach iEPD. Som vlastníkom obrazových a textových dokumentov a súhlasím s ich použitím pre potreby iEPD.


Ďakujeme,

že ste si našli čas pre vyplnenie, vaše vložené informácie slúžiť všetkým.