lnformácie pre prednášajúcich

Pre hlavného autora príspevku je zdarma:
- vstup na konferenciu
- účasť na spoločenskom večeri vo štvrtok 13.10.2011

Večer pred konferenciou – streda 12.10.2011
Vás pozývame na spoločnú prehliadku Bratislavy spojenú s večerou.
Trvanie prehliadky predpokladáme od 18,30 do 20,00 hod.

Poprosíme Vás k danému dátumu vyplniť a odoslať zodpovedajúcu časť. Ďakujeme.


Do 30.09.2011 – doručenie finálnej prezentácie

Prezentácia max. 10MB. Video tipy pre zmenšenie veľkosti prezentácie.
video 1, video 2

_
captcha >

V prípade väčšej prezentácie alebo problemov s formularom prosím využite službu:
www.uschovna.cz – EN
www.uschovna.cz – SK,CZ

V prípade otázok nás kontaktujte na adrese:


Ubytovanie

Prednášajúci (hlavný autor príspevku) maj ubytovanie zabezpečené v kongresovom hotely.

Pri telefonickej objednávke stačí uviesť meno.


Formát príspevku do zborníka PASÍVNE DOMY 2011

Pre príspevok do zborníku konferencie PASÍVNE DOMY 2011, prosím dodržte tieto pokyny:

  • Formát papiera: A4
  • Okraje hore: 2,4 cm
  • Okraje dole: 2,0 cm
  • Okraje vonkajšie: 2,0 cm
  • Okraje vnútorné: 3,0 cm
  • Font: Arial, Helvetica
  • Veľkosť písma (normálny text): 12 bodov
  • Riadkovanie:1,2
  • Dĺžka vrátane obrázkov (bez cudzojazyčnej anotácie): 6-10 strán
  • Dĺžka anotácie v nemeckom jazyku: 1 strana

 

Použiť môžete pripravený formát vrátane štýlu v dokumente PD2011_zborník_predloha. Dlhšie príspevky v požadovanom formáte nebudú do zborníka zaradené. Zborník bude vydaný v tlačenej (čiernobielo, formát A5) aj elektronickej podobe (farebne, PDF).

Autor príspevku prevádza právo na uvedenie príspevku v zborníku (publikáciePASÍVNE DOMY 2011“) v tlačenej aj elektronickej podobe (PDF) a na zverejnenie na internete na stránkach Inštitútu pre energeticky pasívne domy a Centrum pasivního domu. Autorské diela tretích osôb k príspevku aj jeho častiam vrátane grafov a fotografií môžu byť zverejnené iba v súlade so zákonom č. 618/2003 Z.z., autorský zákon. Prípadný súhlas tretích osôb je povinný zaistiť autor príspevku.


Registrácia

Registrácia prednášajúcich aj účastníkov bude prebiehať súčasne, vo štvrtok 13.10. od 7:30. Dostavte se prosím, k registrácii čo najskôr. Pri registrácii obdržíte materiály pre účastníkov a menovku s Vašim menom, ktorú majte počas celej konferencie na viditeľnom mieste. Bez menovky nie je možný prístup do konferenčnej sály ani k občerstveniu.

Prednáška

Dĺžka Vašej prednášky je 20 minút. Na konci každej odbornej sekcie je určený čas na otázky poslucháčov. Moderátor Vám počas Vašej prednášky ukáže zelenú kartu v polovici času, žltú kartu 3 minúty pred koncom a červenú kartu 1 minútu pred koncom prednášky. Je nevyhnutné, aby sme dodržali stanovený časový harmonogram.